Translatica, kierunek polsko-angielski
zapęd rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
impulse książkowe, oficjalne;
outburst;
zeal;
inclinations książkowe, oficjalne;
aspirations książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich