Translatica, kierunek polsko-angielski
zapatrywanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
view;
opinion;
aspect;
sentiment;
opinion;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich