zapas towaru

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
zapas towaru
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich