Translatica, kierunek polsko-angielski
zamyślić czasownik, aspekt dokonany;
plan książkowe, oficjalne;
design;
intend;
ponder;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich