Translatica, kierunek polsko-angielski
zamysł rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
intention;
design;
purpose;
plan;
animus;
intent;
scope;
conception książkowe, oficjalne;
project;
counsel;
idea książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich