Translatica, kierunek polsko-angielski
zamieszkanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
residence administracja, prawo;
domicile;
home;
abode;
dwelling;
living;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich