Translatica, kierunek polsko-angielski
zamierzenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
intention;
project;
aim;
plan;
objective techniczny;
design;
purpose;
intent;
target;
mind;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich