zaliczać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
zaliczać
czasownik, aspekt niedokonany
rank
qualify 
Medycyna
pass 
Szkolnictwo wyższe
score 
potoczne, nieoficjalne
rate
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich