Translatica, kierunek polsko-angielski
zakreślać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też zakreślić
cross;
mark;
outline;
mark off;
highlight;
encircle;
describe;
ring ang. brytyjska;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich