Translatica, kierunek polsko-angielski
zakładowy przymiotnik;
factory;
works;
plant;
company;
found;
betting;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich