zakładać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
zakładać
czasownik, aspekt niedokonany
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich