Translatica, kierunek polsko-angielski
zagrożenie karą rzeczownik, rodzaj nijaki;
pain;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich