Translatica, kierunek polsko-angielski
zagmatwany przymiotnik;
confused;
tangled;
muddled;
confusing;
convolute;
fouled up;
messed up;
haywire;
mind-bending potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich