Translatica, kierunek polsko-angielski
zagęszczenie tkanki rzeczownik, rodzaj nijaki; → consolidation
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich