Translatica, kierunek polsko-angielski
zagadywać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też zagadnąć
talk away potoczne, nieoficjalne;
approach;
address;
ask;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich