Translatica, kierunek polsko-angielski
zafajdać czasownik, aspekt dokonany;
muck;
foul pospolite;
soil pospolite;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich