Translatica, kierunek polsko-angielski
zadzierać nosa czasownik, aspekt niedokonany;
perk;
prance;
put on airs potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich