Translatica, kierunek polsko-angielski
zadrasnąć czasownik, aspekt dokonany;
graze;
scratch;
scrape;
hurt;
wound przenośne;
bruise;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich