Translatica, kierunek polsko-angielski
żądanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
demand;
claim;
request;
requisition techniczny;
call;
demands;
behest;
command;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich