Translatica, kierunek polsko-angielski
zadać pchnięcie czasownik, aspekt dokonany; → thrust
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich