Translatica, kierunek polsko-angielski
zaciekły przymiotnik;
fierce przenośne;
desperate;
bitter;
obstinate;
furious;
vehement;
intense;
bigoted;
ferocious;
dogged;
stubborn;
sworn;
rabid;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich