Translatica, kierunek polsko-angielski
zachód rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
west;
sunset geografia;
setting;
sundown;
trouble książkowe, oficjalne;
pains;
endeavour;
set;
effort;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich