Translatica, kierunek polsko-angielski
zabrudzić czasownik, aspekt dokonany;
soil;
dirty;
stain;
begrime;
besmirch;
besmear;
dirty;
get dirty;
muss;
soiled;
grimy;
grime;
colly;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich