zabezpieczyć dowody

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
zabezpieczyć dowody
czasownik, aspekt dokonany
secure evidence 
Bezpieczeństwo publiczne
preserve evidence 
Ekonomia, Prawo
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich