Translatica, kierunek polsko-angielski
zaadresować czasownik, aspekt dokonany;
address książkowe, oficjalne;
addressed;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich