Translatica, kierunek polsko-angielski
wzorować czasownik, aspekt niedokonany;
model;
imitation;
design;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich