Translatica, kierunek polsko-angielski
wzburzenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
agitation;
stir;
commotion;
tumult;
unrest;
ferment;
uproar;
fluster;
ruffle;
outrage;
revolt;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich