Translatica, kierunek polsko-angielski
wyznaczyć kierunek czasownik, aspekt dokonany; → direct
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich