Translatica, kierunek polsko-angielski
wywożenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
removal;
export;
exporting;
disposal;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich