Translatica, kierunek polsko-angielski
wytyczna rzeczownik, rodzaj żeński;
directive administracja, książkowe, oficjalne;
guideline książkowe, oficjalne;
guideline administracja, polityka;
brief;
guidance;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich