Translatica, kierunek polsko-angielski
wyszczególnić czasownik, aspekt dokonany;
specify;
itemize;
detail;
enumerate;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich