Translatica, kierunek polsko-angielski
wyszczególniać czasownik, aspekt niedokonany;
specify informatyka;
itemize;
detail;
recite;
designate informatyka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich