Translatica, kierunek polsko-angielski
wystygły przymiotnik;
cool przenośne;
cold przenośne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich