Translatica, kierunek polsko-angielski
wysmagać czasownik, aspekt dokonany;
flog;
whip książkowe, oficjalne;
lash książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich