Translatica, kierunek polsko-angielski
wysłowić czasownik, aspekt dokonany;
express;
elocution;
praise;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich