Translatica, kierunek polsko-angielski
wysiłkowy przymiotnik;
effort medycyna;
exercise medycyna;
exertion;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich