Translatica, kierunek polsko-angielski

wysiłek rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
effort medycyna;
exertion medycyna;
endeavour;
strain;
exercise medycyna;
endeavor;
tug;
push;
try;
pull;
labour;
elbow grease potoczne, nieoficjalne;
labor;
labor;
tax;
energy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich