Translatica, kierunek polsko-angielski
wyrządzić krzywdę czasownik, aspekt dokonany;
wrong;
harm;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich