wyróżniać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
wyróżniać
czasownik, aspekt niedokonany
favour 
ang. brytyjska
redlining 
Informatyka
mark
to favor 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich