Translatica, kierunek polsko-angielski
wyrównywać straty czasownik, aspekt niedokonany;
make up ekonomia, prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich