Translatica, kierunek polsko-angielski
wyraz twarzy rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
look;
face;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich