Translatica, kierunek polsko-angielski
wyprężać czasownik, aspekt niedokonany;
stretch;
stiffen;
tauten;
tense;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich