Translatica, kierunek polsko-angielski
wypowiedzieć się czasownik, aspekt dokonany; → comment
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich