Translatica, kierunek polsko-angielski
wypiętrzyć czasownik, aspekt dokonany;
elevation;
uplift;
rise up;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich