Translatica, kierunek polsko-angielski
wypatrywać czasownik, aspekt niedokonany;
descry;
watch;
look out;
look-out;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich