Translatica, kierunek polsko-angielski
wypaplać czasownik, aspekt dokonany;
blurt out;
babble;
blab potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
blab out potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich