Translatica, kierunek polsko-angielski
wyobrażenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
image literatura;
notion techniczny;
idea techniczny;
representation sztuka, literatura;
concept;
vision;
picture;
ideation;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich