Translatica, kierunek polsko-angielski
wynurzać się czasownik, aspekt niedokonany, aspekt dokonany;
emerge inżynieria;
surface;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich