wymówić

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
wymówić
czasownik, aspekt dokonany
pronounce 
Językoznawstwo
say
sound 
Językoznawstwo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich