Translatica, kierunek polsko-angielski
wymacać czasownik, aspekt dokonany; zobacz też wymacywać
feel;
grope;
discover;
locate przenośne, potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich